ACADEMIC CENTRE

This image for Image Layouts addon


AKADEMI PENGAJIAN ISLAM KONTEMPORARI

Pendidikan Islam mula diperkenalkan di Universiti ini (ketika mula ditubuhkan dikenali sebagai Dewan Latihan RIDA-Maktab RIDA-Institut Teknologi MARA dan kemudiannya diisytiharkan sebagai Universiti pada 26 Ogos 1999) pada 1975 di bawah Unit Pendidikan Islam. Pada 1977, kursus Tamadun Islam mula diperkenalkan sebagai kursus wajib bagi semua program di Universiti. Unit tersebut dipermantapkan kepada sebuah pusat pengajian, dikenali sebagai Pusat Pendidikan Islam pada 1 April 1983 dengan lebih 40 kursus pendidikan Islam diperkenalkan di samping kursus Tamadun Islam.
Learn More
This image for Image Layouts addon


AKADEMI PENGAJIAN BAHASA (APB)

Akademi Pengajian Bahasa (APB) telah ditubuhkan pada 1972 dengan matlamat memusatkan pembelajaran and pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Second Language (ESL), selain itu, turut memberi peluang kepada siswazah-siswazah UiTM untuk mempelajari bahasa-bahasa lain yang berasal dari negara-negara Asia dan Eropah. APB dahulunya dikenali sebagai Pusat Bahasa (Language Centre).
Learn More